Slovenská banková asociácia (SBA)

Pokryté finančné inštitúcie: väčšina bánk, väčšina hypotekárnych bánk, väčšina poskytovateľov platobných služieb

Pokryté finančné produkty: väčšina platieb, väčšina vkladov, väčšina úverov a pôžičiek, väčšina hypoték, väčšina investícií, niektoré cenné papiere

Jazyky, v ktorých je možné podať sťažnosť: slovenčina, angličtina, čeština

E-mail: institutars@sbaonline.sk

Webové sídlo: Slovenská banková asociácia (SBA)

Ďalšie informácie: Informačný prehľad