Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Financiële dienstverleners waarover u een klacht kunt indienen: banken, verzekeringsmaatschappijen, verzekeringsmakelaars, de meeste hypotheekbanken, de meeste hypotheekmakelaars, de meeste kredietcoöperaties, enkele beleggingsfondsen, enkele beleggingsmakelaars, enkele pensioenmakelaars, enkele effectenmakelaars

Financiële producten waarover u een klacht kunt indienen: betalingen, deposito’s, kredieten en leningen, hypotheken, levens- en andere verzekeringen, investeringen, pensioenen, effecten

Talen waarin u een klacht kunt indienen: Nederlands en Engels

E-mail: consumenten@kifid.nl

Website: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Meer informatie: Factsheet