Lietuvos bankas

Nosaukums latviešu valodā: Lietuvas Banka

Aptvertās finanšu iestādes: bankas, hipotēku bankas, hipotekārā kredīta starpnieki, kredītkooperatīvi, dažas apdrošināšanas sabiedrības, daži apdrošināšanas starpnieki, daži ieguldījumu pakalpojumu sniedzēji, daži ieguldījumu pakalpojumu starpnieki, daži pensiju nodrošinātāji, daži pensiju nodrošināšanas starpnieki, dažas vērtspapīru starpnieksabiedrības.

Aptvertie finanšu produkti: maksājumi, noguldījumi, kredīti un aizdevumi, lielākā daļa hipotekāro kredītu, daži nedzīvības apdrošināšanas veidi, daži ieguldījumi, dažas pensijas, daži vērtspapīri.

Valodas, kurās var iesniegt sūdzību: lietuviešu

E-pasts: info@lb.lt

Tīmekļa vietne: Lietuvos bankas

Tīmekļa vietne angļu valodā: Central Bank of Lithuania

Papildu informācija: informācijas lapa