Liechtensteinischer Bankenombudsmann

Název v češtině: Ombudsman pro bankovnictví

Finanční instituce v působnosti: banky, hypoteční banky, zprostředkovatelé hypotečních úvěrů, úvěrová družstva

Finanční produkty v působnosti: platby, vklady, úvěry a půjčky, hypoteční úvěry, investiční služby, cenné papíry

Stížnost může být podána v těchto jazycích: němčina

E-mail: info@bankenombudsmann.li

Internetové stránky: Liechtensteinischer Bankenombudsmann

Internetové stránky v angličtině Bank Ombudsman

Další informace: Informační přehled


Schlichtungsstelle zur Beilegung von Streitigkeiten bei der Ausführung von Überweisungen

Název v češtině: Smírčí místo pro řešení sporů vzniklých při uskutečňování přeshraničních převodů

Finanční instituce v působnosti: banky, hypoteční banky, zprostředkovatelé hypotečních úvěrů, úvěrová družstva

Finanční produkty v působnosti: některé platby, některé vklady

Stížnost může být podána v těchto jazycích: němčina

E-mail: sandra.nitz-roethlin@aht.llv.li

Internetové stránky: Schlichtungsstelle zur Beilegung von Streitigkeiten bei der Ausführung von Überweisungen

Další informace: Informační přehled