Financial Services Ombudsman's Bureau / Biúró an Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais

Namn på svenska: Bank- och försäkringsombudsmannen

Finansinstitut som omfattas: Banker, hypoteksbanker, förmedlare av hypotekslån, kreditföreningar, försäkringsbolag, försäkringsförmedlare, tillhandahållare av investeringstjänster, investerings- och värdepappersinstitut samt vissa pensionsinstitut och pensionsförmedlare

Finansiella produkter som omfattas: Betalningar, insättningar, krediter och lån, hypotekslån, liv- och skadeförsäkringar, investeringar, värdepapper och vissa pensioner

Språk för klagomål: Engelska och iriska

E-post: info@fspo.ie

Webbplats: Financial Services Ombudsman's Bureau / Biúró an Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais

Mer information: Faktablad