Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Název v češtině: Odvolací komise pro investiční společnosti

Finanční instituce v působnosti: většina zprostředkovatelů investičních služeb

Finanční produkty v působnosti: většina investičních služeb

Stížnost může být podána v těchto jazycích: dánština, angličtina, švédština, norština

E-mail: sek@fanke.dk

Internetové stránky: Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Další informace: Informační přehled


Det finansielle ankenævn

Název v češtině: Odvolací senát pro finanční společnosti

Finanční instituce v působnosti: banky, hypoteční instituce a investiční fondy

Finanční produkty v působnosti: bankovní služby, hypoteční úvěry a investiční fondy

Stížnost může být podána v těchto jazycích: dánština, angličtina, švédština, norština

E-mail: sek@fanke.dk

Internetové stránky: Det finansielle ankenævn

Další informace: Informační přehled


Ankenævnet for Forsikring

Název v češtině: Odvolací komise pro pojištění

Finanční instituce v působnosti: pojišťovny, většina poskytovatelů penzijních produktů

Finanční produkty v působnosti: životní pojištění, neživotní pojištění, většina penzijních produktů

Stížnost může být podána v těchto jazycích: dánština, angličtina

E-mail: ankeforsikring@ankeforsikring.dk

Internetové stránky: Ankenævnet for Forsikring

Další informace: Informační přehled