Centar za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje

Omschrijving in het Nederlands: Bemiddelingscentrum van het Kroatisch agentschap voor verzekeringen

Financiële dienstverleners waarover u een klacht kunt indienen: verzekeringsmaatschappijen

Financiële producten waarover u een klacht kunt indienen: levens- en andere verzekeringen

Talen waarin u een klacht kunt indienen: Kroatisch en Engels

E-mail: mirenje@huo.hr

Website: Centar za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje

Meer informatie: Factsheet


Centar za mirenje pri Hrvatskoj Gospodarskoj Komori

Omschrijving in het Nederlands: Bemiddelingscentrum van de Kroatische kamer van koophandel

Financiële dienstverleners waarover u een klacht kunt indienen: alle

Financiële producten waarover u een klacht kunt indienen: alle

Talen waarin u een klacht kunt indienen: Kroatisch en Engels

E-mail: mirenje@hgk.hr

Website: Centar za mirenje pri Hrvatskoj Gospodarskoj Komori

Meer informatie: Factsheet