Tyvärr har FIN-Net ännu inte några medlemmar i det här landet. Därför kan du inte använda FIN-Nets webbplats för att skicka in ett ärende om du har en tvist med ett finansinstitut i landet.