Δυστυχώς, το FIN-NET δεν έχει ακόμη μέλη σε αυτή τη χώρα. Συνεπώς, σε περίπτωση διαφοράς με πάροχο χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε αυτή τη χώρα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο του FIN-NET για να υποβάλετε καταγγελία.