Ombudsman des Assurances / Ombudsman van de Verzekeringen

Financiële dienstverleners waarover u een klacht kunt indienen: verzekeringsmaatschappijen, sommige hypotheekmakelaars, sommige pensioenmakelaars

Financiële producten waarover u een klacht kunt indienen: levens- en andere verzekeringen, de meeste pensioenen

Talen waarin u een klacht kunt indienen: Nederlands, Frans, Engels, Duits

E-mail: info@ombudsman.as

Website: Ombudsman des Assurances / Ombudsman van de Verzekeringen

Meer informatie: Factsheet


Ombudsfin (Ombudsman en conflits financiers/Ombudsman in financiële geschillen)

Financiële dienstverleners waarover u een klacht kunt indienen: banken, hypotheekbanken, kredietcoöperaties, beleggingsfondsen, beleggingsmakelaars, effectenmakelaars

Financiële producten waarover u een klacht kunt indienen: betalingen, deposito’s, kredieten en leningen, hypotheken, levens- en andere verzekeringen, beleggingen, effecten, sommige pensioenen

Talen waarin u een klacht kunt indienen: Nederlands, Frans, Engels, Duits

E-mail: ombudsman@ombudsfin.be

Website: Ombudsfin

Meer informatie: Factsheet