Gemeinsame Schlichtungsstelle der österreichischen Kreditwirtschaft

Název v češtině: Společná mediační komise pro rakouské úvěrové instituce

Finanční instituce v působnosti: hypoteční banky, platební instituce, investiční poskytovatelé, většina bank, většina úvěrových družstev

Finanční produkty v působnosti: platby, většina vkladů, většina úvěrů a půjček, většina hypoték, většina investičních služeb

Stížnost může být podána v těchto jazycích: němčina, angličtina

E-mail: office@bankenschlichtung.at

Internetové stránky: Gemeinsame Schlichtungsstelle der österreichischen Kreditwirtschaft

Další informace: Informační přehled


Schlichtung für Verbrauchergeschäfte

Název v češtině: Sdružení pro mediace týkající se transakcí spotřebitelů

Finanční instituce v působnosti: hypoteční zprostředkovatelé, pojišťovny, pojišťovací zprostředkovatelé, investiční zprostředkovatelé, zprostředkovatelé penzijních produktů, některé banky, některé hypoteční banky, některá úvěrová družstva, někteří investiční poskytovatelé, někteří poskytovatelé penzijních produktů

Finanční produkty v působnosti: životní pojištění, neživotní pojištění, některé úvěry a půjčky, některé hypotéky, některé investice, některé penzijní produkty, některé cenné papíry

Stížnost může být podána v těchto jazycích: němčina

E-mail: office@verbraucherschlichtung.at

Internetové stránky: Schlichtung für Verbrauchergeschäfte

Další informace: Informační přehled