Skarga w sprawie podmiotu świadczącego usługi finansowe w innym kraju EOG

Skarga w sprawie podmiotu świadczącego usługi finansowe w innym kraju EOG

Sieć FIN-NET pomaga klientom w pozasądowym rozstrzyganiu sporów transgranicznych.