Hva er en leverandør av finansielle tjenester

En leverandør av finansielle tjenester er et foretak som forvalter penger på vegne av sine kunder. Det kan dreie seg om

  • banker, kredittforeninger og andre finansieringsselskap
  • kredittkortselskap, e-pengeutstedere og andre betalingsinstitusjoner
  • forsikringsselskap
  • investeringsforetak (f.eks. aksjemeglere, kapitalforvaltere, porteføljeforvaltere eller investeringsrådgivere)

Hva gjør du om du har en klage

FIN-NET kan hjelpe deg med å løse klagen din utenomrettslig hvis

  • du bor i et EU-land, Island, Liechtenstein eller Norge, og
  • du ønsker å klage på en leverandør av finansielle tjenester i et av disse landene

Følg disse 3 trinnene for å få klagen din behandlet.

1. Kontakt leverandøren din

Forsøk først å løse problemet på egen hånd ved å kontakte din leverandør av finansielle tjenester direkte. Gjør nøye rede for hvorfor du er misfornøyd og fortell dem hva du ønsker å gjøre.

2. Fyll ut FIN-NET-skjemaet

Dersom du skulle være misfornøyd med svaret fra tjenesteleverandøren – eller om du ikke mottar noe svar – kan du laste ned og fylle ut FIN-NET-skjemaet for tverrnasjonale klager .

Du kan også kontakte et hvilket som helst FIN-NET-medlem direkte og be om hjelp. Finn kontaktinformasjonen til alle medlemmene i hvert land her.

3. Send skjemaet til et FIN-NET-medlem

Send skjemaet per brev eller e-post til et hvilket som helst FIN-NET-medlem i enten

  • ditt eget land, eller
  • landet til tjenesteleverandøren din

Finn kontaktinformasjonen til alle medlemmene i hvert land her.

Hva skjer videre

FIN-NET-medlemmet vil fortelle deg om de er i stand til å løse problemet, eller de kan henvise deg til en annen organisasjon som kan hjelpe deg. Du kan bli bedt om mer informasjon for at saken din skal bli behørig vurdert.

De fleste FIN-NET-medlemmer tilbyr hjelp enten gratis eller til en lav pris. Vanligvis kommer de frem til en løsning innen 90 dager.

Leverandører av finansielle tjenester er som regel ikke pålagt å etterkomme beslutninger tatt av FIN-NET-medlemmer, men de fleste gjør dette frivillig.

Hvis de ikke gjør det, eller du er misfornøyd med måten klagen din har blitt behandlet på, kan du bli nødt til å ta rettslige skritt.