Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Finansinstitut som omfattas: Banker, hypoteksbanker, förmedlare av hypotekslån, kreditföreningar, försäkringsbolag, försäkringsförmedlare, tillhandahållare av investeringstjänster, investeringsförmedlare, pensionsinstitut, pensionsförmedlare och värdepappersinstitut

Finansiella produkter som omfattas: Betalningar, insättningar, krediter och lån, hypotekslån, liv- och skadeförsäkringar, investeringar, pensioner och värdepapper

Språk för klagomål: Svenska, danska, norska och (i princip) engelska

E-post: arn@arn.se

Webbplats: Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Mer information: Faktablad