Oficina de Atención al Inversor - Dirección de Inversores de la CNMV

Isem bil-Malti: l-Uffiċċju għall-Assistenza tal-Investituri – id-Diviżjoni tal-Investituri tas-CNMV

Istituzzjonijiet finanzjarji koperti: banek, provvedituri tal-investimenti, intermedjarji tal-investimenti, intermedjari tat-titoli.

Prodotti finanzjarji koperti: investimenti, titoli.

Lingwi li bihom jista’ jsir ilment: l-Ispanjol u l-Ingliż

Email: ServiciodereclamacionesCNMV@cnmv.es

Sit web: Oficina de Atención al Inversor - Dirección de Inversores de la CNMV

Aktar informazzjoni: Folja ta’ informazzjoni


Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP)

Isem bil-Malti: is-Servizz tal-Ilmenti tad-Direttorat Ġenerali tal-Assigurazzjonijiet u tal-Fondi tal-Pensjonijiet (DGSFP)

Istituzzjonijiet finanzjarji koperti: kumpaniji tal-assigurazzjoni, intermedjarji tal-assigurazzjoni, provvedituri tal-pensjonijiet, intermedjarji tal-pensjonijiet.

Prodotti finanzjarji koperti: assigurazzjoni fuq il-ħajja/mhux fuq il-ħajja, pensjonijiet.

Lingwi li bihom jista’ jsir ilment: l-Ispanjol

Email: reclamaciones.seguros@mineco.es

Sit web: www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones/index.asp

Aktar informazzjoni: Folja ta’ informazzjoni


Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones (Banco de España)

Isem bil-Malti: id-Dipartiment tal-Imġiba tas-Suq u tal-Klejms (Banco de España)

Istituzzjonijiet finanzjarji koperti: banek, banek tas-savings, kooperattivi tal-kreditu, istituzzjonijiet tal-pagamenti u xi wħud oħrajn.

Prodotti finanzjarji koperti: pagamenti, depożiti, krediti u self, ipoteki.

Lingwi li bihom jista’ jsir ilment: l-Ispanjol u l-Ingliż

Email: conducta.mercado@bde.es

Sit web: www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Particulares_y_e/Servicio_de_Recl

Aktar informazzjoni: Folja ta’ informazzjoni