Bankowy Arbitraz Konsumencki (Związek Banków Polskich)

Isem bil-Malti: l-Iskema tal-Ombudsman Bankarju (l-Assoċjazzjoni Pollakka tal-Banek)

Istituzzjonijiet finanzjarji koperti: il-biċċa l-kbira tal-banek, il-biċċa l-kbira tal-banek tal-ipoteka.

Prodotti finanzjarji koperti: pagamenti, depożiti, krediti u self, ipoteki, investimenti, titoli.

Lingwi li bihom jista’ jsir ilment: il-Pollakk, l-Ingliż

Email: arbiter@zbp.pl

Sit web: Bankowy Arbitraz Konsumencki (Związek Banków Polskich)

Aktar informazzjoni: Folja ta’ informazzjoni


Rzecznik Finansowy

Isem bil-Malti: Ombudsman Finanzjarju

Istituzzjonijiet finanzjarji koperti: istituzzjonijiet finanzjarji koperti: banek, banek tal-ipoteka, il-biċċa l-kbira tal-intermedjarji tal-ipoteka, kumpaniji tal-assigurazzjoni, xi intermedjarji tal-assigurazzjoni, il-biċċa l-kbira tal-provvedituri tal-investimenti, il-biċċa l-kbira tal-intermedjarji tal-investimenti, xi provvedituri tal-pensjonijiet, xi intermedjarji tal-pensjonijiet, xi intermedjarji tat-titoli.

Prodotti finanzjarji koperti: il-biċċa l-kbira tal-pagamenti, il-biċċa l-kbira tad-depożiti, il-biċċa l-kbira tal-kreditu u tas-self, il-biċċa l-kbira tal-ipoteki, assigurazzjonijiet mhux fuq il-ħajja, xi investimenti, xi pensjonijiet, xi titoli.

Lingwi li bihom jista’ jsir ilment: il-Pollakk, l-Ingliż

Email: biuro@rf.gov.pl

Sit web: Rzecznik Finansowy

Sit web bl-Ingliż: Financial Ombudsman

Aktar informazzjoni: Folja ta’ informazzjoni


Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

Isem bil-Malti: Qorti tal-Arbitraġġ fl-Awtorità tas-Superviżjoni Finanzjarja Pollakka

Istituzzjonijiet finanzjarji koperti: banek, banek tal-ipoteka, intermedjarji tal-ipoteki, unjonijiet tal-kreditu, kumpaniji tal-assigurazzjoni, intermedjarji tal-assigurazzjoni, provvedituri tal-investimenti, intermedjarji tal-investimenti, provvedituri tal-pensjonijiet, intermedjarji tal-pensjonijiet, intermedjarji tat-titoli.

Prodotti finanzjarji koperti: pagamenti, depożiti, kreditu u self, ipoteki, assigurazzjonijiet fuq il-ħajja/mhux fuq il-ħajja, investimenti, pensjonijiet, titoli.

Lingwi li bihom jista’ jsir ilment: il-Pollakk

Email: sad.polubowny@knf.gov.pl

Sit web: Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

Aktar informazzjoni: Folja ta’ informazzjoni