Finansklagenemnda (FinKN)

Namn på svenska: Nämnden för klagomål på finansiella tjänster

Finansinstitut som omfattas: Banker, hypoteksbanker, försäkringsbolag, de flesta pensionsinstitut samt vissa tillhandahållare av investeringstjänster

Finansiella produkter som omfattas: Betalningar, insättningar, krediter och lån, hypotekslån, liv- och skadeförsäkringar, investeringar, pensioner och värdepapper

Språk för klagomål: Norska och engelska

E-post: post@finkn.no

Webbplats: Finansklagenemnda (FinKN)

Mer information: Faktablad