Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Namn på svenska: Myndigheten för finanstillsyn - CSSF

Finansinstitut som omfattas: Banker, hypoteksbanker, tillhandahållare av investeringstjänster, investeringsförmedlare

Finansiella produkter som omfattas: Betalningar, insättningar, krediter och lån, hypotekslån, investeringar och värdepapper

Språk för klagomål: Franska, tyska och engelska

E-post: direction@cssf.lu

Webbplats: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Webbplats på engelska: CSSF

Mer information: Faktablad