Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba / Lietuvos bankas

Namn på svenska: Statliga konsumentskyddsmyndigheten/Litauiska centralbanken

Finansinstitut som omfattas: Banker, hypoteksbanker, förmedlare av hypotekslån, kreditföreningar samt vissa försäkringsbolag, försäkringsförmedlare, tillhandahållare av investeringstjänster, investeringsförmedlare, pensionsinstitut, pensionsförmedlare och värdepappersinstitut

Finansiella produkter som omfattas: Betalningar, insättningar, krediter och lån, de flesta hypotekslån samt vissa skadeförsäkringar, investeringar, pensioner och värdepapper

Språk för klagomål: Litauiska

E-post: tarnyba@vvtat.lt, info@lb.lt

Webbplats: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Lietuvos bankas

Webbplats på engelska: State Consumer Rights Protection Authority, Central Bank of Lithuania

Mer information: Faktablad