Liechtensteinischer Bankenombudsmann

Namn på svenska: Bankombudsman

Finansinstitut som omfattas: Banker, hypoteksbanker, förmedlare av hypotekslån och kreditföreningar

Finansiella produkter som omfattas: Betalningar, insättningar, krediter och lån, hypotekslån, investeringar och värdepapper

Språk för klagomål: Tyska

E-post: info@bankenombudsmann.li

Webbplats: Liechtensteinischer Bankenombudsmann

Webbplats på engelska: Bank Ombudsman

Mer information: Faktablad


Schlichtungsstelle zur Beilegung von Streitigkeiten bei der Ausführung von Überweisungen

Namn på svenska: Förlikningsorgan för tvister om gränsöverskridande betalningar

Finansinstitut som omfattas: Banker, hypoteksbanker, förmedlare av hypotekslån och kreditföreningar

Finansiella produkter som omfattas: Vissa betalningar och insättningar

Språk för klagomål: Tyska

E-post: sandra.nitz-roethlin@aht.llv.li

Webbplats: Schlichtungsstelle zur Beilegung von Streitigkeiten bei der Ausführung von Überweisungen

Mer information: Faktablad