Úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki

Namn på svenska: Nämnd för klagomål på transaktioner med finansbolag

Finansinstitut som omfattas: Banker, tillhandahållare av investeringstjänster, investeringsförmedlare, värdepappersinstitut och tillhandahållare av betalningstjänster

Finansiella produkter som omfattas: Betalningar, insättningar, krediter och lån, hypotekslån och värdepapper

Språk för klagomål: Isländska samt engelska i internationella ärenden

E-post: urskfjar@fme.is

Webbplats: Úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki

Mer information: Faktablad

Úrskurðarnefnd í vátryggingamálum

Namn på svenska: Nämnd för försäkringsklagomål

Finansinstitut som omfattas: Försäkringsbolag

Finansiella produkter som omfattas: Liv- och skadeförsäkringar

Språk för klagomål: Isländska samt engelska i internationella ärenden

E-post: urskfjar@fme.is

Webbplats: Úrskurðarnefnd í vátryggingamálum

Mer information: Faktablad