Úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki

Isem bil-Malti: Kumitat tal-Ilmenti dwar it-Tranżazzjonijiet mad-Ditti Finanzjarji

Istituzzjonijiet finanzjarji koperti: banek, provvedituri ta’ investiment, intermedjarji ta’ investiment, intermedjari ta’ titoli, provvedituri ta’ servizzi ta’ pagamenti.

Prodotti finanzjarji koperti: pagamenti, depożiti, krediti u self, ipoteki, titoli.

Lingwi li bihom jista’ jsir ilment: Iżlandiż, Ingliż fi kwistjonijiet transfruntiera

Email: urskfjar@fme.is

Sit web: Úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki

Għal aktar informazzjoni: Folja ta’ informazzjoni

Úrskurðarnefnd í vátryggingamálum

Isem bil-Malti: Kumitat tal-Ilmenti dwar l-Assigurazzjoni

Istituzzjonijiet finanzjarji koperti: kumpaniji tal-assigurazzjoni.

Prodotti finanzjarji koperti: Assigurazzjoni fuq il-ħajja/mhux fuq il-ħajja.

Lingwi li bihom jista’ jsir ilment: Iżlandiż, Ingliż fi kwistjonijiet transfruntiera

Email: urskfjar@fme.is

Sit web: Úrskurðarnefnd í vátryggingamálum

Għal aktar informazzjoni: Folja ta’ informazzjoni