Sijoituslautakunta

Namn på svenska: Investeringsnämnden

Finansinstitut som omfattas: Banker, hypoteksbanker, förmedlare av hypotekslån, värdepappersinstitut samt de flesta tillhandahållare av investeringstjänster och investeringsförmedlare

Finansiella produkter som omfattas: Hypotekslån och de flesta investeringar och värdepapper

Språk för klagomål: Finska, svenska och engelska

E-post: info@fine.fi

Webbplats: Sijoituslautakunta

Mer information: Faktablad


Kuluttajariitalautakunta

Namn på svenska: Konsumenttvistenämnden

Finansinstitut som omfattas: Banker, hypoteksbanker, förmedlare av hypotekslån, kreditföreningar, försäkringsbolag, försäkringsförmedlare samt vissa tillhandahållare av investeringstjänster, investeringsförmedlare, pensionsinstitut och pensionsförmedlare

Finansiella produkter som omfattas: Betalningar, insättningar, krediter och lån, hypotekslån, liv- och skadeförsäkringar samt vissa investeringar och pensioner

Språk för klagomål: Finska, svenska och engelska

E-post: kuluttajavl@om.fi

Webbplats: Kuluttajariitalautakunta

Webbplats på engelska: Consumer Disputes Board

Mer information: Faktablad


Pankkilautakunta

Namn på svenska: Banktvistenämnden

Finansinstitut som omfattas: Banker, hypoteksbanker, förmedlare av hypotekslån och kreditföreningar

Finansiella produkter som omfattas: Betalningar, insättningar, krediter och lån, hypotekslån

Språk för klagomål: Finska, svenska och engelska

E-post: info@fine.fi

Webbplats: Pankkilautakunta

Mer information: Faktablad


Vakuutuslautakunta

Namn på svenska: Försäkringstvistenämnden

Finansinstitut som omfattas: Försäkringsbolag samt de flesta försäkringsförmedlare, pensionsinstitut och pensionsförmedlare

Finansiella produkter som omfattas: Liv- och skadeförsäkringar och de flesta (privata) pensioner

Språk för klagomål: Finska, svenska och engelska

E-post: info@fine.fi

Webbplats: Vakuutuslautakunta

Mer information: Faktablad