Tarbijavaidluste Komisjon

Namn på svenska: Konsumentklagonämnden

Finansinstitut som omfattas: Banker, hypoteksbanker, förmedlare av hypotekslån, kreditföreningar, försäkringsbolag, försäkringsförmedlare, pensionsinstitut, pensionsförmedlare, tillhandahållare av investeringstjänster och tillhandahållare av betalningstjänster

Finansiella produkter som omfattas: Betalningar, insättningar, krediter och lån, hypotekslån, liv- och skadeförsäkringar, pensioner, investeringar och värdepapper

Språk för klagomål: Estniska och engelska

E-post: info@tarbijakaitseamet.ee

Webbplats: Tarbijavaidluste Komisjon

Webbplats på engelska: Consumer Disputes Committee

Mer information: Faktablad