Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Namn på svenska: Klagonämnden för ärenden som rör fondmäklare

Finansinstitut som omfattas: De flesta investeringsförmedlare

Finansiella produkter som omfattas: De flesta investeringar

Språk för klagomål: Danska, engelska, svenska och norska

E-post: sek@fanke.dk

Webbplats: Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Mer information: Faktablad


Ankenævnet for Investeringsfonde

Namn på svenska: Klagonämnden för finansiella ärenden

Finansinstitut som omfattas: banker, realkreditinstitut, och investeringsfonder

Finansiella produkter som omfattas: banktjänster, hypotekslån och investeringsfonder

Språk för klagomål: Danska, engelska, svenska och norska

E-post: sek@fanke.dk

Webbplats: Ankenævnet for Investeringsfonde

Mer information: Faktablad


Ankenævnet for Forsikring

Namn på svenska: Klagonämnden för försäkringsärenden

Finansinstitut som omfattas: Försäkringsbolag och de flesta pensionsinstitut

Finansiella produkter som omfattas: Liv- och skadeförsäkringar och de flesta pensioner

Språk för klagomål: Danska och engelska

E-post: ankeforsikring@ankeforsikring.dk

Webbplats: Ankenævnet for Forsikring

Mer information: Faktablad