Gemeinsame Schlichtungsstelle der österreichischen Kreditwirtschaft

Namn på svenska: Gemensamt medlingsorgan för den österrikiska kreditinstitutsektorn

Finansinstitut som omfattas: Hypoteksbanker, betalningsinstitut, tillhandahållare av investeringstjänster och de flesta banker och kreditföreningar

Finansiella produkter som omfattas: Betalningar och de flesta insättningar, krediter och lån, hypotekslån och investeringar

Språk för klagomål: Tyska och engelska

E-post: office@bankenschlichtung.at

Webbplats: Gemeinsame Schlichtungsstelle der österreichischen Kreditwirtschaft

Mer information: Faktablad


Schlichtung für Verbrauchergeschäfte

Namn på svenska: Medling på området konsumenttransaktioner

Finansinstitut som omfattas: Förmedlare av hypotekslån, försäkringsbolag, försäkrings-, investerings- och pensionsförmedlare samt vissa banker, hypoteksbanker, kreditföreningar, tillhandahållare av investeringstjänster och pensionsinstitut

Finansiella produkter som omfattas: Liv- och skadeförsäkringar samt vissa krediter och lån, hypotekslån, investeringar, pensioner och värdepapper

Språk för klagomål: Tyska

E-post: office@verbraucherschlichtung.at

Webbplats: Schlichtung für Verbrauchergeschäfte

Mer information: Faktablad