VAT (taxxa fuq il-valur miżjud)

Regoli tal-VAT tal-UE, kif tivvalida numru tal-VAT, kif tista’ titlob rimborż.

Taxxa korporattiva

Regoli tat-taxxa korporattiva fl-UE.

Dazji tas-sisa

Regoli tal-UE u nazzjonali, dazji tas-sisa fuq l-alkoħol, it-tabakk u l-enerġija

Kontijiet annwali

Regoli tal-kontabbiltà tal-UE għan-negozju, regoli tar-rappurtar finanzjarju u mhux finanzjarju.