Pravila in postopki v zvezi z DDV

Preverjanje veljavnosti identifikacijske številke za DDV, iskanje po državah – bodisi državi, ki je številko izdala, ali državi, ki jo je zahtevala.

Preverjanje identifikacijske številke za DDV

Kako preverite identifikacijsko številko za DDV

EU pozna standardna pravila za DDV, ki pa se v državah EU lahko različno uporabljajo.

Pravila in stopnje DDV

Pri nakupu ali prodaji blaga in storitev iz države EU ali v državo EU veljajo različna pravila.

Pravila DDV pri čezmejni prodaji

Vračilo je mogoče, če mora podjetje plačati DDV za dejavnosti v drugi državi.

Vračilo DDV za dejavnosti podjetja

Politike EU, veljavni predpisi, predpisi v pripravi, druge splošne informacije o DDV za podjetja.

DDV za podjetja: pregled politik in zakonodaje v EU