Käibemaksueeskirjad ja -menetlused

Käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri kehtivuse kontrollimine, otsing ELi riikide järgi – kas numbri väljastanud või seda teada soovinud riigi järgi.

Käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri kontrollimine

Kuidas kontrollida käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit?

ELis on kehtestatud ühtlustatud käibemaksueeskirjad. ELi riigid saavad neid aga erineval moel kohaldada.

Käibemaksueeskirjad ja -määrad

Kui ostate kaupu või teenuseid mõnest teisest ELi riigist või müüte neid mõnda teise ELi riiki, kohaldatakse käibemaksu erieeskirju.

Piiriülesed käibemaksueeskirjad

Käibemaksu tagastamine on võimalik, kui teie ettevõte on tasunud käibemaksu oma majandustegevuselt mõnes teises riigis.

Teie ettevõtte majandustegevuselt tasutud käibemaksu tagastamine

Teave ELi käibemaksualase poliitika, kehtivate ja kavandatavate õigusaktide ning muude käibemaksuga seotud küsimuste kohta.

Ettevõtete käibemaks: ülevaade ELi poliitikast ja õigusaktidest