Κανόνες για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης
Πρακτικές πληροφορίες για τις επιχειρήσεις όσον αφορά τους κανόνες για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στην Ευρώπη, τα προϊόντα στα οποία επιβάλλονται, τους συντελεστές και τις απαλλαγές.

Πολιτική για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που επιβάλλονται στα οινοπνευματώδη ποτά, τον καπνό και την ενέργεια
Πολιτική και νομοθεσία της ΕΕ για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που επιβάλλονται στα οινοπνευματώδη ποτά, τον καπνό και την ενέργεια, και τρόπος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης εντός της ΕΕ.