Regoli tal-kontijiet annwali
Regoli Ewropej ta’ kontabbiltà, regoli kontabilistiċi għal negozji żgħar u mikroimpriżi, standards ta’ kontabbiltà internazzjonali, regoli għal negozji li mhumiex tal-UE.

Rappurtar u awditjar ta’ kumpanija
Rappurtar finanzjarju, rappurtar mhux finanzjarju, rekwiżiti ta’ trasparenza, rapportar tal-pajjiżi b’industriji tal-qtugħ tas-siġar għall-injam u tat-tħaffir.