Noteikumi attiecībā uz gada pārskatiem
ES grāmatvedības noteikumi, grāmatvedības noteikumi maziem uzņēmumiem un mikrouzņēmumiem, starptautiskie grāmatvedības standarti, noteikumi ārpussavienības uzņēmumiem.

Uzņēmumu pārskati un revīzija
Finanšu pārskati, ar finansēm nesaistītas informācijas sniegšana, pārskatāmības prasības, ziņošana par katru valsti atsevišķi mežistrādē un ieguves rūpniecībā.