Raamatupidamise aastaaruandeid käsitlevad eeskirjad
Euroopa raamatupidamiseeskirjad, väikeettevõtete ja mikroettevõtjate raamatupidamiseeskirjad, rahvusvahelised raamatupidamisstandardid, ELi-väliste äriühingute suhtes kehtivad eeskirjad.

Äriühingute aruandlus ja auditeerimine
Finantsaruandlus, muu kui finantsteabe aruandlus, läbipaistvusnõuded, riikide aruandlus kaevandus- ja metsaraietööstuses.