Obvestila o pripravljenosti

Obvestila o pripravljenosti

Obvestila služb Evropske komisije o tem, kako naj bi brexit spremenil pravni in politični okvir na njihovih področjih dela.


Zakonodajne pobude in drugi pravni akti

Zakonodajne pobude in drugi pravni akti

Predlagani zakonodajni ukrepi in drugi pravni akti za zagotovitev operativnosti okvira EU27 po izstopu Združenega kraljestva

Druge dejavnosti pripravljenosti na brexit

Druge dejavnosti pripravljenosti na brexit

Dodatni upravni in tehnični ukrepi v zvezi s pripravljenostjo na brexit in ukrepanjem v nepredvidljivih razmerah, sporočila in seminarji o pripravljenosti delovne skupine Sveta (člen 50).

National Brexit information in Member States

National Brexit information in Member States

Links to national Brexit-related sites and other preparedness measures in Member States

Citizens’ rights

Citizens’ rights

EU27 Member States measures on residence rights of legally residing UK nationals and social security entitlements related to the UK in case of no deal