Oznamy o pripravenosti

Oznamy útvarov Európskej komisie o tom, ako brexit zmení právo a politiku v ich oblastiach práce.


Legislatívne iniciatívy a ďalšie právne akty

Navrhované legislatívne opatrenia a ďalšie právne akty na zaistenie funkčnosti právneho rámca budúcej EÚ27 aj po vystúpení Spojeného kráľovstva

Ďalšie aktivity v oblasti pripravenosti

Ďalšia administratívna a technická práca v oblasti pripravenosti a krízových opatrení; oznámenia a semináre o pripravenosti z dielne pracovnej skupiny Rady (článok 50)

National Brexit information in Member States

Links to national Brexit-related sites and other preparedness measures in Member States

Citizens’ rights

EU27 Member States measures on residence rights of legally residing UK nationals and social security entitlements related to the UK in case of no deal