Zawiadomienia dotyczące gotowości na brexit

Informacje departamentów Komisji Europejskiej na temat tego, w jaki sposób brexit może wpłynąć na prawo i politykę w ich obszarach działań.


Inicjatywy ustawodawcze i inne akty prawne

Proponowane środki ustawodawcze i inne akty prawne zapewniające funkcjonowanie przyszłych ram prawnych UE-27 po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE

Inne działania przygotowawcze

Dodatkowe prace administracyjne i techniczne w zakresie gotowości i planowania awaryjnego, komunikaty i seminaria przygotowawcze grupy roboczej Rady (art. 50)

National Brexit information in Member States

Links to national Brexit-related sites and other preparedness measures in Member States

Citizens’ rights

EU27 Member States measures on residence rights of legally residing UK nationals and social security entitlements related to the UK in case of no deal

Warning message:

This webpage on negotiations under Article 50 is no longer updated. For information on the negotiations on the future partnership between the European Union and the United Kingdom, please click here.

For information on the residence rights for UK nationals in the EU, and EU nationals in the UK, please click here.