Fógraí i dtaobh ullmhacht le haghaidh Brexit

Fógraí i dtaobh ullmhacht le haghaidh Brexit

Fógraí ó ranna an Choimisiúin Eorpaigh faoin dóigh a n-athróidh Brexit an dlí agus an beartas ina réimsí oibre.


Tionscnaimh reachtacha agus gníomhartha dlíthiúla eile

Tionscnaimh reachtacha agus gníomhartha dlíthiúla eile

Bearta reachtacha mar aon le gníomhartha dlíthiúla eile atá molta chun a chinntiú go mbeidh creat AE27, faoi mar a bheidh, feidhmiúil tar éis tharraingt siar na Ríochta Aontaithe

Gníomhaíochtaí ullmhachta eile

Gníomhaíochtaí ullmhachta eile

Ullmhacht riaracháin agus theicniúil bhreise agus obair theagmhasachta bhreise, Teachtaireachtaí agus seimineáir ullmhachta Mheitheal na Comhairle (Airteagal 50)

National Brexit information in Member States

National Brexit information in Member States

Links to national Brexit-related sites and other preparedness measures in Member States

Citizens’ rights

Citizens’ rights

EU27 Member States measures on residence rights of legally residing UK nationals and social security entitlements related to the UK in case of no deal