Brexitiin valmistautumista koskevat ilmoitukset

Euroopan komission pääosastojen ilmoitukset siitä, miten brexit toteutuessaan vaikuttaa lainsäädäntöön ja toimiin eri toimialoilla.


Lainsäädäntöaloitteet ja muut oikeudelliset asiakirjat

Brexit: Lainsäädäntöaloitteet ja muut oikeudelliset asiakirjat, joilla varmistetaan jäljelle jäävien 27 EU-maan oikeudellisen kehyksen toimivuus

Muut valmistautumistoimet

Muut hallinnolliset ja tekniset valmistautumis- ja varautumistoimet, tiedonannot ja neuvoston työryhmän (50 artikla) valmistautumisseminaarit

National Brexit information in Member States

Links to national Brexit-related sites and other preparedness measures in Member States

Citizens’ rights

EU27 Member States measures on residence rights of legally residing UK nationals and social security entitlements related to the UK in case of no deal