Ανακοινώσεις σχετικά με την ετοιμότητα

Ανακοινώσεις των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το πώς αναμένεται να αλλάξει η νομοθεσία και η πολιτική στους τομείς καθηκόντων τους λόγω του Brexit.


Νομοθετικές πρωτοβουλίες και άλλες νομικές πράξεις

Προτεινόμενα νομοθετικά μέτρα και άλλες νομικές πράξεις που θα εξασφαλίζουν ότι το μελλοντικό πλαίσιο της ΕΕ των 27 θα λειτουργεί μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου

Άλλες δραστηριότητες προετοιμασίας

Συμπληρωματικές διοικητικές και τεχνικές εργασίες προετοιμασίας και εργασίες έκτακτης ανάγκης, ανακοινώσεις και σεμινάρια προετοιμασίας της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου (Άρθρο 50)

National Brexit information in Member States

Links to national Brexit-related sites and other preparedness measures in Member States

Citizens’ rights

EU27 Member States measures on residence rights of legally residing UK nationals and social security entitlements related to the UK in case of no deal