Forberedelsesmeddelelser

Forberedelsesmeddelelser

Meddelelser fra Europa-Kommissionens afdelinger om, hvordan Brexit kan ændre lovgivningen og politikken inden for deres arbejdsområde.


Lovgivningsinitiativer og andre retsakter

Lovgivningsinitiativer og andre retsakter

Fremlagte forslag og andre retsakter, som skal sikre, at de fremtidige lovgivningsrammer for et EU med 27 medlemslande fungerer efter Det Forenede Kongeriges udtræden

Andre forberedelsesaktiviteter

Andre forberedelsesaktiviteter

Yderligere administrative og tekniske forberedelses- og beredskabsarbejde, meddelelser og Rådets arbejdsgruppes (artikel 50) forberedelsesseminarer

National Brexit information in Member States

National Brexit information in Member States

Links to national Brexit-related sites and other preparedness measures in Member States

Citizens’ rights

Citizens’ rights

EU27 Member States measures on residence rights of legally residing UK nationals and social security entitlements related to the UK in case of no deal