Известия за подготвеност

Известия от ведомствата на Европейската комисия относно това как излизането на Обединеното кралство от ЕС ще промени законодателството и политиката в техните области на дейност.


Legislative initiatives and other legal acts

Предложени законодателни мерки и други законодателни актове, за да се гарантира функционирането на бъдещата рамка на ЕС-27 след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

Други дейности за подготовка

Допълнителна административна и техническа работа за подготовка и извънредни действия, семинари на работната група на Съвета (член 50) и съобщения.

National Brexit information in Member States

Links to national Brexit-related sites and other preparedness measures in Member States

Citizens’ rights

EU27 Member States measures on residence rights of legally residing UK nationals and social security entitlements related to the UK in case of no deal

Warning message:

This webpage on negotiations under Article 50 is no longer updated. For information on the negotiations on the future partnership between the European Union and the United Kingdom, please click here.

For information on the residence rights for UK nationals in the EU, and EU nationals in the UK, please click here.