Táto webová stránka venovaná rokovaniam podľa článku 50 sa už neaktualizuje. Aktualizácie ďalej uvedených oznámení s ohľadom na prechodné obdobie a dohodu o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ sa uverejňujú na nových špecializovaných webových stránkach: Príprava na ukončenie prechodného obdobia

Informácie o rokovaniach o budúcom partnerstve medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom nájdete tu.

Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom (článok 50) rozhodla 29. októbra 2019 o ďalšom predĺžení dvojročného obdobia stanoveného v článku 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii do 31. januára 2020. V nadväznosti na toto rozhodnutie a až do odvolania sa všetky odkazy na 30. marec 2019, 13. apríl 2019 alebo na 1. november 2019 o 00.00 hod. SEČ ako dátum vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie v dokumentoch uverejnených na tejto stránke musia považovať za odkazy na 1. február 2020 o 00.00 hod. SEČ.
V prípade, že zmluvné strany dohody o vystúpení ukončia svoje príslušné ratifikačné postupy a ukončenie týchto postupov oznámia depozitárovi v novembri 2019, resp. v decembri 2019 alebo v januári 2020, dohoda o vystúpení nadobudne platnosť:
– 1. decembra 2019,
– 1. januára 2020 alebo
– 1. februára 2020.

Prečítajte si viac o oznamoch o pripravenosti na brexit

Prihláste sa k odberu e-mailových aktualizácií

CLIMA

Opatrenia v oblasti klímy

StiahnuťPDF - 397.5 KB
StiahnuťPDF - 466.4 KB
StiahnuťPDF - 409.3 KB
StiahnuťPDF - 419.6 KB

CNECT

Komunikačné siete, obsah a technológie

StiahnuťPDF - 372.1 KB
StiahnuťPDF - 325.5 KB
StiahnuťPDF - 360.8 KB
StiahnuťPDF - 308.3 KB
StiahnuťPDF - 297.9 KB
StiahnuťPDF - 316.3 KB
StiahnuťPDF - 383.8 KB
StiahnuťPDF - 360.2 KB

COMP

Hospodárska súťaž

StiahnuťPDF - 449.9 KB

EMPL

Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

StiahnuťPDF - 410.8 KB
StiahnuťPDF - 431.1 KB

ENER

Energetika

StiahnuťPDF - 435.6 KB
StiahnuťPDF - 413.7 KB
StiahnuťPDF - 551.4 KB

ENV

Životné prostredie

StiahnuťPDF - 309.4 KB
StiahnuťPDF - 420 KB
StiahnuťPDF - 414.3 KB
StiahnuťPDF - 390.1 KB
StiahnuťPDF - 312.5 KB
StiahnuťPDF - 367.5 KB

ENV/GROW

Životné prostredie/vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP

StiahnuťPDF - 425.5 KB

FISMA

Finančné služby a únia kapitálových trhov

StiahnuťPDF - 421.2 KB
StiahnuťPDF - 423.5 KB
StiahnuťPDF - 456.2 KB
StiahnuťPDF - 341.2 KB
StiahnuťPDF - 432.9 KB
StiahnuťPDF - 337.7 KB
StiahnuťPDF - 488.9 KB
StiahnuťPDF - 511 KB

GROW

Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP

StiahnuťPDF - 397.4 KB
StiahnuťPDF - 416.9 KB
StiahnuťPDF - 760 KB
StiahnuťPDF - 336.2 KB
StiahnuťPDF - 371 KB
StiahnuťPDF - 678.3 KB
StiahnuťPDF - 313.9 KB
StiahnuťPDF - 330.5 KB
StiahnuťPDF - 411.7 KB
StiahnuťPDF - 452.9 KB
StiahnuťPDF - 386.2 KB
StiahnuťPDF - 302 KB
StiahnuťPDF - 319.8 KB
StiahnuťPDF - 411.4 KB
StiahnuťPDF - 397.4 KB
StiahnuťPDF - 327.7 KB

HR

StiahnuťPDF - 403.4 KB

JUST

Spravodlivosť a spotrebitelia

StiahnuťPDF - 324.5 KB
StiahnuťPDF - 449.6 KB
StiahnuťPDF - 513.1 KB
StiahnuťPDF - 528 KB

JUST/MOVE

Spravodlivosť a spotrebitelia/mobilita a doprava

StiahnuťPDF - 436 KB

MARE

Námorné záležitosti a rybárstvo

StiahnuťPDF - 408.7 KB
StiahnuťPDF - 619.9 KB

MOVE

Mobilita a doprava

StiahnuťPDF - 444.3 KB
StiahnuťPDF - 344.2 KB
StiahnuťPDF - 437.3 KB
StiahnuťPDF - 364 KB
StiahnuťPDF - 430.7 KB
StiahnuťPDF - 316.1 KB
StiahnuťPDF - 334.2 KB
StiahnuťPDF - 334.1 KB
StiahnuťPDF - 390.6 KB
StiahnuťPDF - 433.1 KB

SANTE

Zdravie a bezpečnosť potravín

StiahnuťPDF - 408.1 KB
StiahnuťPDF - 823.3 KB
StiahnuťPDF - 318.2 KB
StiahnuťPDF - 439 KB
StiahnuťPDF - 394.9 KB
StiahnuťPDF - 576 KB
StiahnuťPDF - 400.3 KB
StiahnuťPDF - 438.4 KB
StiahnuťPDF - 301.7 KB
StiahnuťPDF - 296.9 KB
StiahnuťPDF - 324.2 KB
StiahnuťPDF - 310.9 KB
StiahnuťPDF - 354.1 KB
StiahnuťPDF - 383.5 KB
StiahnuťPDF - 318.8 KB