Európska rada (článok 50) 11. apríla 2019 po dohode so Spojeným kráľovstvom rozhodla o ďalšom predĺžení dvojročného obdobia stanoveného v článku 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii do 31. októbra 2019. V nadväznosti na toto rozhodnutie a až do odvolania sa všetky odkazy na 30. marec 2019 o 00.00 hod. SEČ alebo na 13. apríl 2019 o 00.00 hod. SEČ ako dátum vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie v dokumentoch uverejnených na tejto stránke musia považovať za odkazy na 1. november 2019 o 00.00 hod. SEČ.

Upozorňujeme na to, že:

  1. v prípade, že Spojené kráľovstvo neuskutoční voľby do Európskeho parlamentu v súlade s uplatniteľným právom Únie a neratifikuje dohodu o vystúpení do 22. mája 2019, uvedené rozhodnutie sa prestane uplatňovať 31. mája 2019 a vystúpenie sa uskutoční 1. júna 2019; a
  2. ak Spojené kráľovstvo ratifikuje dohodu o vystúpení v ktoromkoľvek štádiu do 31. októbra 2019, vystúpenie sa uskutoční v prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po ukončení ratifikačných postupov.

Prečítajte si viac o oznamoch o pripravenosti na brexit

CLIMA

Opatrenia v oblasti klímy

StiahnuťPDF - 397.5 KB

StiahnuťPDF - 466.4 KB

StiahnuťPDF - 409.3 KB

StiahnuťPDF - 419.6 KB

CNECT

Komunikačné siete, obsah a technológie

StiahnuťPDF - 372.1 KB

StiahnuťPDF - 325.5 KB

StiahnuťPDF - 360.8 KB

StiahnuťPDF - 308.3 KB

StiahnuťPDF - 297.9 KB

StiahnuťPDF - 316.3 KB

StiahnuťPDF - 315.9 KB

StiahnuťPDF - 356.9 KB

COMP

Hospodárska súťaž

StiahnuťPDF - 449.9 KB

EMPL

Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

StiahnuťPDF - 410.8 KB

ENER

Energetika

StiahnuťPDF - 435.6 KB

StiahnuťPDF - 413.7 KB

StiahnuťPDF - 551.4 KB

ENV

Životné prostredie

StiahnuťPDF - 309.4 KB

StiahnuťPDF - 420 KB

StiahnuťPDF - 373.3 KB

StiahnuťPDF - 390.1 KB

StiahnuťPDF - 312.5 KB

StiahnuťPDF - 367.5 KB

ENV/GROW

Životné prostredie/vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP

StiahnuťPDF - 425.5 KB

FISMA

Finančné služby a únia kapitálových trhov

StiahnuťPDF - 421.2 KB

StiahnuťPDF - 423.5 KB

StiahnuťPDF - 456.2 KB

StiahnuťPDF - 341.2 KB

StiahnuťPDF - 432.9 KB

StiahnuťPDF - 337.7 KB

StiahnuťPDF - 488.9 KB

StiahnuťPDF - 511 KB

GROW

Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP

StiahnuťPDF - 397.4 KB

StiahnuťPDF - 416.9 KB

StiahnuťPDF - 760 KB

StiahnuťPDF - 336.2 KB

StiahnuťPDF - 371 KB

StiahnuťPDF - 678.3 KB

StiahnuťPDF - 313.9 KB

StiahnuťPDF - 330.5 KB

StiahnuťPDF - 411.7 KB

StiahnuťPDF - 452.9 KB

StiahnuťPDF - 378.7 KB

StiahnuťPDF - 302 KB

StiahnuťPDF - 319.8 KB

StiahnuťPDF - 387.1 KB

StiahnuťPDF - 397.4 KB

HR

StiahnuťPDF - 403.4 KB

JUST

Spravodlivosť a spotrebitelia

StiahnuťPDF - 324.5 KB

StiahnuťPDF - 326.9 KB

StiahnuťPDF - 513.1 KB

StiahnuťPDF - 528 KB

JUST/MOVE

Spravodlivosť a spotrebitelia/mobilita a doprava

StiahnuťPDF - 436 KB

MARE

Námorné záležitosti a rybárstvo

StiahnuťPDF - 408.7 KB

MOVE

Mobilita a doprava

StiahnuťPDF - 342.1 KB

StiahnuťPDF - 344.2 KB

StiahnuťPDF - 437.3 KB

StiahnuťPDF - 364 KB

StiahnuťPDF - 430.7 KB

StiahnuťPDF - 316.1 KB

StiahnuťPDF - 334.2 KB

StiahnuťPDF - 334.1 KB

SANTE

Zdravie a bezpečnosť potravín

StiahnuťPDF - 408.1 KB

StiahnuťPDF - 823.3 KB

StiahnuťPDF - 318.2 KB

StiahnuťPDF - 439 KB

StiahnuťPDF - 394.9 KB

StiahnuťPDF - 576 KB

StiahnuťPDF - 400.3 KB

StiahnuťPDF - 438.4 KB

StiahnuťPDF - 301.7 KB

StiahnuťPDF - 296.9 KB

StiahnuťPDF - 324.2 KB

StiahnuťPDF - 310.9 KB

StiahnuťPDF - 354.1 KB

StiahnuťPDF - 383.5 KB

StiahnuťPDF - 318.8 KB

StiahnuťPDF - 370.1 KB

StiahnuťPDF - 301.8 KB

StiahnuťPDF - 319.2 KB

StiahnuťPDF - 314.5 KB

SANTE/AGRI

Zdravie a bezpečnosť potravín/poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

StiahnuťPDF - 547.6 KB