11 kwietnia 2019 r. Rada Europejska (art. 50) postanowiła, w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem, przedłużyć dwuletni okres, o którym mowa w art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, do dnia 31 października 2019 r. W następstwie tej decyzji i do odwołania, wszelkie odniesienia do daty 30 marca 2019 r., godz. 00.00 czasu środkowoeuropejskiego lub 13 kwietnia 2019 r., godz. 00.00 czasu środkowoeuropejskiego, jako daty wystąpienia Zjednoczonego Królestwa, zawarte w dokumentach opublikowanych na tej stronie, należy rozumieć jako odniesienia do daty 1 listopada 2019 r., godz. 00.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Uwaga:

  1. w razie gdyby Zjednoczone Królestwo nie przeprowadziło wyborów do Parlamentu Europejskiego zgodnie z obowiązującym prawem unijnym i nie ratyfikowało umowy o wystąpieniu do 22 maja 2019 r., decyzja, o której mowa powyżej, przestaje obowiązywać 31 maja 2019 r., a wystąpienie nastąpi 1 czerwca 2019 r.; oraz
  2. gdyby Zjednoczone Królestwo ratyfikowało umowę o wystąpieniu w dowolnym momencie przed 31 października 2019 r., wystąpienie nastąpi pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu procedur ratyfikacyjnych.

Więcej na temat zawiadomień dotyczących gotowości na brexit

CLIMA

Działania w dziedzinie klimatu

PobierzPDF - 395.2 KB

PobierzPDF - 472.1 KB

PobierzPDF - 411.9 KB

PobierzPDF - 425.6 KB

CNET

Sieci komunikacyjne, treści i technologie

PobierzPDF - 299.1 KB

PobierzPDF - 323.8 KB

PobierzPDF - 363.1 KB

PobierzPDF - 306.2 KB

PobierzPDF - 295.6 KB

PobierzPDF - 312.8 KB

PobierzPDF - 378.3 KB

PobierzPDF - 356.4 KB

COMP

Konkurencja

PobierzPDF - 540.9 KB

EMPL

Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

PobierzPDF - 411.5 KB

ENER

Energia

PobierzPDF - 361.6 KB

PobierzPDF - 340 KB

PobierzPDF - 396 KB

DG ENV

Środowisko

PobierzPDF - 306.7 KB

PobierzPDF - 346.8 KB

PobierzPDF - 295.6 KB

PobierzPDF - 311.8 KB

PobierzPDF - 313.2 KB

PobierzPDF - 368.5 KB

ENV/GROW

Środowisko/Rynek Wewnętrzny, Przemysł, Przedsiębiorczość i MŚP

PobierzPDF - 430.2 KB

FISMA

Usługi finansowe i unia rynków kapitałowych

PobierzPDF - 421.1 KB

PobierzPDF - 312.2 KB

PobierzPDF - 377.1 KB

PobierzPDF - 270.2 KB

PobierzPDF - 430.1 KB

PobierzPDF - 337.7 KB

PobierzPDF - 254.3 KB

PobierzPDF - 430.3 KB

GROW

Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP

PobierzPDF - 401.8 KB

PobierzPDF - 417.2 KB

PobierzPDF - 685.2 KB

PobierzPDF - 339.9 KB

PobierzPDF - 449.8 KB

PobierzPDF - 683.7 KB

PobierzPDF - 313.4 KB

PobierzPDF - 332.4 KB

PobierzPDF - 335.7 KB

PobierzPDF - 453 KB

PobierzPDF - 379.8 KB

PobierzPDF - 300 KB

PobierzPDF - 318.5 KB

PobierzPDF - 404.5 KB

PobierzPDF - 325.9 KB

HR

PobierzPDF - 406.2 KB

JUST

Sprawiedliwość i konsumenci

PobierzPDF - 320.2 KB

PobierzPDF - 318.5 KB

PobierzPDF - 513.8 KB

PobierzPDF - 457.9 KB

JUST/MOVE

Sprawiedliwość i konsumenci / Mobilność i transport

PobierzPDF - 437.9 KB

MARE

Gospodarka morska i rybołówstwo

PobierzPDF - 412.2 KB

MOBILNOŚĆ I TRANSPORT

Mobilność i transport

PobierzPDF - 338.6 KB

PobierzPDF - 338.5 KB

PobierzPDF - 439.2 KB

PobierzPDF - 363.7 KB

PobierzPDF - 433.4 KB

PobierzPDF - 315.2 KB

PobierzPDF - 337.4 KB

PobierzPDF - 336.5 KB

SANTE

Zdrowie i bezpieczeństwo żywności

PobierzPDF - 398 KB

PobierzPDF - 846.2 KB

PobierzPDF - 314.4 KB

PobierzPDF - 450.1 KB

PobierzPDF - 377.9 KB

PobierzPDF - 581.6 KB

PobierzPDF - 401.2 KB

PobierzPDF - 345 KB

PobierzPDF - 302.1 KB

PobierzPDF - 294.1 KB

PobierzPDF - 325.1 KB

PobierzPDF - 311.5 KB

PobierzPDF - 354.9 KB

PobierzPDF - 309.4 KB

PobierzPDF - 316 KB

PobierzPDF - 304.8 KB

PobierzPDF - 304.8 KB

PobierzPDF - 319.4 KB

PobierzPDF - 317.5 KB

SANTE/AGRI

Zdrowie i bezpieczeństwo żywności / Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

PobierzPDF - 448.4 KB

SG

Sekretariat Generalny

PobierzPDF - 224.3 KB