Pēc Eiropadomes 2019. gada 22. marta sanāksmes (50. pants) visas šajā lapā publicētos dokumentos iekļautās atsauces uz 2019. gada 30. martu plkst. 00.00 (pēc Viduseiropas laika) kā izstāšanās datumu ir jālasa kā atsauce uz 2019. gada 13. aprīli plkst. 00.00 (pēc Viduseiropas laika).

2019. gada 22. martā Eiropadome (50. pants), vienojusies ar Apvienoto Karalisti, nolēma, ka tad, ja Pārstāvju palāta līdz 29. martam apstiprina Izstāšanās līgumu, Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 3. punktā paredzētais divus gadus ilgais periods tiek pagarināts līdz 2019. gada 22. maijam. Ja Pārstāvju palāta līdz 2019. gada 29. martam Izstāšanās līgumu neapstiprina, Eiropadome ir nolēmusi Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 3. punktā paredzēto periodu pagarināt līdz 2019. gada 12. aprīlim.

Lasīt vairāk par paziņojumiem par gatavību “Brexit”

CLIMA

Rīcība klimata politikas jomā

LejupielādētPDF - 384.8 KB

LejupielādētPDF - 458.9 KB

LejupielādētPDF - 397.9 KB

LejupielādētPDF - 407.9 KB

CNECT

Komunikācijas tīkli, saturs un tehnoloģija

LejupielādētPDF - 292 KB

LejupielādētPDF - 314.3 KB

LejupielādētPDF - 323.6 KB

LejupielādētPDF - 298.4 KB

LejupielādētPDF - 290.5 KB

LejupielādētPDF - 307.1 KB

LejupielādētPDF - 370.5 KB

LejupielādētPDF - 342.1 KB

COMP

Konkurence

LejupielādētPDF - 526.8 KB

EMPL

Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

LejupielādētPDF - 397.5 KB

ENER

Enerģētika

LejupielādētPDF - 501.2 KB

LejupielādētPDF - 407.1 KB

LejupielādētPDF - 538.7 KB

ENV

Vide

LejupielādētPDF - 299.1 KB

LejupielādētPDF - 338.6 KB

LejupielādētPDF - 290.4 KB

LejupielādētPDF - 307.4 KB

LejupielādētPDF - 369.5 KB

LejupielādētPDF - 358 KB

ENV/GROW

Vide / Iekšējais tirgus, rūpniecība, uzņēmējdarbība un MVU

LejupielādētPDF - 343.4 KB

FISMA

Finanšu pakalpojumi un kapitāla tirgu savienība

LejupielādētPDF - 403.1 KB

LejupielādētPDF - 385.5 KB

LejupielādētPDF - 445.1 KB

LejupielādētPDF - 331.1 KB

LejupielādētPDF - 420.8 KB

LejupielādētPDF - 325.3 KB

LejupielādētPDF - 477.4 KB

LejupielādētPDF - 497.8 KB

GROW

Iekšējais tirgus, rūpniecība, uzņēmējdarbība un MVU

LejupielādētPDF - 394.5 KB

LejupielādētPDF - 407.9 KB

LejupielādētPDF - 753.9 KB

LejupielādētPDF - 333.9 KB

LejupielādētPDF - 529.5 KB

LejupielādētPDF - 664.9 KB

LejupielādētPDF - 305.8 KB

LejupielādētPDF - 326.7 KB

LejupielādētPDF - 405 KB

LejupielādētPDF - 449.1 KB

LejupielādētPDF - 372.1 KB

LejupielādētPDF - 294.3 KB

LejupielādētPDF - 313 KB

LejupielādētPDF - 392.6 KB

HR

LejupielādētPDF - 391.1 KB

JUST

Tiesiskums un patērētāji

LejupielādētPDF - 312.5 KB

LejupielādētPDF - 315.9 KB

LejupielādētPDF - 497.3 KB

JUST/MOVE

Tiesiskums un patērētāji / Mobilitāte un transports

LejupielādētPDF - 421 KB

MARE

Jūrlietas un zivsaimniecība

LejupielādētPDF - 404.9 KB

MOVE

Mobilitāte un transports

LejupielādētPDF - 334.7 KB

LejupielādētPDF - 334.6 KB

LejupielādētPDF - 425.9 KB

LejupielādētPDF - 358.3 KB

LejupielādētPDF - 424.6 KB

LejupielādētPDF - 307.6 KB

LejupielādētPDF - 327.4 KB

LejupielādētPDF - 328.2 KB

SANTE

Veselība un pārtikas nekaitīgums

LejupielādētPDF - 387 KB

LejupielādētPDF - 717.4 KB

LejupielādētPDF - 307.5 KB

LejupielādētPDF - 498.3 KB

LejupielādētPDF - 371.3 KB

LejupielādētPDF - 561.5 KB

LejupielādētPDF - 395.1 KB

LejupielādētPDF - 501.7 KB

LejupielādētPDF - 296.4 KB

LejupielādētPDF - 287.9 KB

LejupielādētPDF - 312.5 KB

LejupielādētPDF - 302.3 KB

LejupielādētPDF - 340.9 KB

LejupielādētPDF - 376.3 KB

LejupielādētPDF - 309.4 KB

LejupielādētPDF - 297.8 KB

LejupielādētPDF - 297.1 KB

LejupielādētPDF - 310.1 KB

LejupielādētPDF - 308.3 KB

SANTE/AGRI

Veselība un pārtikas nekaitīgums / Lauksaimniecība un lauku attīstība

LejupielādētPDF - 389.3 KB

SG

Ģenerālsekretariāts

LejupielādētPDF - 297.3 KB

TRADE/TAXUD

Tirdzniecība / Nodokļu politika un muitas savienība

LejupielādētPDF - 321.9 KB

LejupielādētPDF - 339.8 KB