Lasīt vairāk par paziņojumiem par gatavību “Brexit”

 

CNECT

Komunikācijas tīkli, saturs un tehnoloģija

LejupielādētPDF - 292 KB

LejupielādētPDF - 314.3 KB

LejupielādētPDF - 323.6 KB

LejupielādētPDF - 298.4 KB

LejupielādētPDF - 290.5 KB

LejupielādētPDF - 307.1 KB

LejupielādētPDF - 370.5 KB

LejupielādētPDF - 342.1 KB

EMPL

Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

LejupielādētPDF - 377 KB

ENER

Enerģētika

LejupielādētPDF - 501.2 KB

LejupielādētPDF - 407.1 KB

LejupielādētPDF - 538.7 KB

ENV

Vide

LejupielādētPDF - 299.1 KB

LejupielādētPDF - 338.6 KB

LejupielādētPDF - 290.4 KB

LejupielādētPDF - 307.4 KB

LejupielādētPDF - 369.5 KB

LejupielādētPDF - 358 KB

FISMA

Finanšu pakalpojumi un kapitāla tirgu savienība

LejupielādētPDF - 403.1 KB

LejupielādētPDF - 385.5 KB

LejupielādētPDF - 445.1 KB

LejupielādētPDF - 331.1 KB

LejupielādētPDF - 420.8 KB

LejupielādētPDF - 325.3 KB

LejupielādētPDF - 477.4 KB

LejupielādētPDF - 497.8 KB

GROW

Iekšējais tirgus, rūpniecība, uzņēmējdarbība un MVU

LejupielādētPDF - 394.5 KB

LejupielādētPDF - 407.9 KB

LejupielādētPDF - 333.9 KB

LejupielādētPDF - 529.5 KB

LejupielādētPDF - 305.8 KB

LejupielādētPDF - 326.7 KB

LejupielādētPDF - 405 KB

HR

LejupielādētPDF - 391.1 KB

JUST

Tiesiskums un patērētāji

LejupielādētPDF - 312.5 KB

LejupielādētPDF - 315.9 KB

LejupielādētPDF - 497.3 KB

MARE

Jūrlietas un zivsaimniecība

LejupielādētPDF - 404.9 KB

MOVE

Mobilitāte un transports

LejupielādētPDF - 421 KB

LejupielādētPDF - 334.7 KB

LejupielādētPDF - 334.6 KB

LejupielādētPDF - 425.9 KB

LejupielādētPDF - 358.3 KB

LejupielādētPDF - 424.6 KB

LejupielādētPDF - 307.6 KB

LejupielādētPDF - 327.4 KB

LejupielādētPDF - 328.2 KB

SANTE

Veselība un pārtikas nekaitīgums

LejupielādētPDF - 164.8 KB

LejupielādētPDF - 605.6 KB

LejupielādētPDF - 307.5 KB

LejupielādētPDF - 371.3 KB

LejupielādētPDF - 384.2 KB

LejupielādētPDF - 395.1 KB

LejupielādētPDF - 296.4 KB

LejupielādētPDF - 287.9 KB

LejupielādētPDF - 313.5 KB

LejupielādētPDF - 302.3 KB

LejupielādētPDF - 340.9 KB

LejupielādētPDF - 376.3 KB

LejupielādētPDF - 309.4 KB

LejupielādētPDF - 297.8 KB

LejupielādētPDF - 297.1 KB

LejupielādētPDF - 310.1 KB

LejupielādētPDF - 308.3 KB

SG

Ģenerālsekretariāts

LejupielādētPDF - 297.3 KB

TRADE/TAXUD

Tirdzniecība / Nodokļu politika un muitas savienība

LejupielādētPDF - 321.9 KB

LejupielādētPDF - 339.8 KB

LejupielādētPDF - 299.5 KB

LejupielādētPDF - 409.5 KB

LejupielādētPDF - 459.4 KB