An 11 Aibreán 2019, chinn an Chomhairle Eorpach (Airteagal 50), i gcomhaontú leis an Ríocht Aontaithe, síneadh eile a chur leis an tréimhse dhá bhliain dá bhforáiltear in Airteagal 50(3) den Chonradh ar an Aontas Eorpach go dtí an 31 Deireadh Fómhair 2019. Tar éis an chinnidh seo, agus go dtí go bhfógrófar a mhalairt, aon tagairt sna doiciméid a fhoilsítear ar an leathanach seo don 30 Márta 2019 ag 00.00 (Am Lár na hEorpa) nó don 13 Aibreán 2019 ag 00.00 (Am Lár na hEorpa) mar dháta tarraingthe siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach, ní mór í sin a léamh mar thagairt don 1 Samhain 2019, 00:00 (Am Lár na hEorpa).

Más rud é go ndéanfaidh an Ríocht Aontaithe an Comhaontú um Tharraingt Siar a dhaingniú tráth ar bith roimh an 31 Deireadh Fómhair 2019, déanfar an tarraingt siar an chéad lá den mhí tar éis chríoch na nósanna imeachta daingniúcháin.

Tuilleadh eolais faoi fhógraí i dtaobh ullmhacht le haghaidh Brexit

Liostáil chun nuashonruithe ríomhphoist a fháil

CLIMA

Gníomhú ar son na hAeráide

ÍoslódáilPDF - 129.3 KB

ÍoslódáilPDF - 232.3 KB

ÍoslódáilPDF - 158.7 KB

ÍoslódáilPDF - 167.7 KB

CNECT

Líonraí Cumarsáide, Ábhar Digiteach agus Teicneolaíocht

ÍoslódáilPDF - 37.6 KB

ÍoslódáilPDF - 52.5 KB

ÍoslódáilPDF - 75.2 KB

ÍoslódáilPDF - 142.9 KB

ÍoslódáilPDF - 35.5 KB

ÍoslódáilPDF - 152.7 KB

ÍoslódáilPDF - 148.3 KB

ÍoslódáilPDF - 175.1 KB

COMP

Iomaíocht

ÍoslódáilPDF - 378.3 KB

EMPL

Fostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

ÍoslódáilPDF - 247.7 KB

ÍoslódáilPDF - 337.7 KB

ENER

Fuinneamh

ÍoslódáilPDF - 257.6 KB

ÍoslódáilPDF - 146.2 KB

ÍoslódáilPDF - 281.5 KB

ENV

Comhshaol

ÍoslódáilPDF - 148.9 KB

ÍoslódáilPDF - 172.3 KB

ÍoslódáilPDF - 35.8 KB

ÍoslódáilPDF - 151.1 KB

ÍoslódáilPDF - 151.4 KB

ÍoslódáilPDF - 210.6 KB

ENV/GROW

Comhshaol/An Margadh Inmheánach, Tionsclaíocht, Fiontraíocht agus Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide

ÍoslódáilPDF - 173.5 KB

FISMA

Seirbhísí Airgeadais agus Aontas na Margaí Caipitil

ÍoslódáilPDF - 57.4 KB

ÍoslódáilPDF - 226.6 KB

ÍoslódáilPDF - 280.2 KB

ÍoslódáilPDF - 167.5 KB

ÍoslódáilPDF - 255.5 KB

ÍoslódáilPDF - 166 KB

ÍoslódáilPDF - 217.5 KB

ÍoslódáilPDF - 241.7 KB

GROW

An Margadh Inmheánach, Tionsclaíocht, Fiontraíocht agus Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide

ÍoslódáilPDF - 42.8 KB

ÍoslódáilPDF - 48.8 KB

ÍoslódáilPDF - 512.3 KB

ÍoslódáilPDF - 64.8 KB

ÍoslódáilPDF - 252.7 KB

ÍoslódáilPDF - 403.1 KB

ÍoslódáilPDF - 50.9 KB

ÍoslódáilPDF - 66.2 KB

ÍoslódáilPDF - 63 KB

ÍoslódáilPDF - 188.8 KB

ÍoslódáilPDF - 113.6 KB

ÍoslódáilPDF - 37 KB

ÍoslódáilPDF - 53.3 KB

ÍoslódáilPDF - 240.6 KB

ÍoslódáilPDF - 395.4 KB

ÍoslódáilPDF - 155 KB

HR

ÍoslódáilPDF - 155.7 KB

JUST

Ceartas agus Tomhaltóirí

ÍoslódáilPDF - 235.3 KB

ÍoslódáilPDF - 262.7 KB

ÍoslódáilPDF - 254.9 KB

ÍoslódáilPDF - 439.4 KB

JUST/MOVE

Ceartas agus Tomhaltóirí / Soghluaisteacht agus Iompar

ÍoslódáilPDF - 257.9 KB

MARE

Iascach agus Gnóthaí Muirí

ÍoslódáilPDF - 228.7 KB

MOVE

Soghluaisteacht agus Iompar

ÍoslódáilPDF - 77.3 KB

ÍoslódáilPDF - 169.3 KB

ÍoslódáilPDF - 270.7 KB

ÍoslódáilPDF - 90.2 KB

ÍoslódáilPDF - 181.2 KB

ÍoslódáilPDF - 232.3 KB

ÍoslódáilPDF - 168.3 KB

ÍoslódáilPDF - 64.8 KB

SANTE

Sláinte agus Sábháilteacht Bia

ÍoslódáilPDF - 164.8 KB

ÍoslódáilPDF - 606.7 KB

ÍoslódáilPDF - 32.4 KB

ÍoslódáilPDF - 423.7 KB

ÍoslódáilPDF - 111.3 KB

ÍoslódáilPDF - 469.9 KB

ÍoslódáilPDF - 127.4 KB

ÍoslódáilPDF - 164.1 KB

ÍoslódáilPDF - 31.2 KB

ÍoslódáilPDF - 32.2 KB

ÍoslódáilPDF - 151.9 KB

ÍoslódáilPDF - 149.7 KB

ÍoslódáilPDF - 71.4 KB

ÍoslódáilPDF - 42.2 KB

ÍoslódáilPDF - 56.3 KB

ÍoslódáilPDF - 32 KB

ÍoslódáilPDF - 35.1 KB

ÍoslódáilPDF - 48.8 KB

ÍoslódáilPDF - 141.8 KB

SANTE/AGRI

Sláinte agus Sábháilteacht Bia / Talmhaíocht agus Forbairt Tuaithe

ÍoslódáilPDF - 389.3 KB

SG

An Ardrúnaíocht

ÍoslódáilPDF - 140.1 KB

TRADE/TAXUD

Trádáil / Cánachas agus Aontas Custaim

ÍoslódáilPDF - 163.2 KB

ÍoslódáilPDF - 175.4 KB