Η παρούσα ιστοσελίδα για τις διαπραγματεύσεις βάσει του άρθρου 50 δεν επικαιροποιείται πλέον. Οι επικαιροποιήσεις των κατωτέρω ανακοινώσεων, λαμβανομένης υπόψη της μεταβατικής περιόδου και της συμφωνίας αποχώρησης ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, δημοσιεύονται στον νέο ειδικό ιστότοπο: Σε ετοιμότητα για τη λήξη της μεταβατικής περιόδου

Για πληροφορίες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, κάντε κλικ εδώ.

Στις 29 Οκτωβρίου 2019, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 50) αποφάσισε, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, να παρατείνει τη διετή περίοδο που προβλέπεται στο άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έως τις 31 Ιανουαρίου 2020. Μετά την απόφαση αυτή, και μέχρι νεωτέρας, κάθε αναφορά των δημοσιευόμενων σ’ αυτή τη σελίδα εγγράφων στην 30ή Μαρτίου 2019, στην 13η Απριλίου 2019 ή στην 1η Νοεμβρίου 2019 ώρα 00.00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) ως ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να νοείται ως αναφορά στην 1η Φεβρουαρίου 2020 ώρα 00.00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).
Σε περίπτωση που τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας αποχώρησης ολοκληρώσουν τις αντίστοιχες διαδικασίες κύρωσης και κοινοποιήσουν στον θεματοφύλακα την ολοκλήρωση των εν λόγω διαδικασιών τον Νοέμβριο του 2019, τον Δεκέμβριο του 2019 ή τον Ιανουάριο του 2020, η συμφωνία αποχώρησης θα τεθεί σε ισχύ αντιστοίχως:
- την 1η Δεκεμβρίου 2019·
- την 1η Ιανουαρίου 2020· ή
- την 1η Φεβρουαρίου 2020.

Περισσότερα για τις ανακοινώσεις σχετικά με την ετοιμότητα για το Brexit

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε επικαιροποιήσεις με ηλεκτρονικό μήνυμα

CLIMA

Δράση για το κλίμα

ΤηλεφόρτωσηPDF - 386.5 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 473.7 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 411.3 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 497.5 KB

CNECT

Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες

ΤηλεφόρτωσηPDF - 371.3 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 322.9 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 363.3 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 311.4 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 298.5 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 316.5 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 387.5 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 360.2 KB

COMP

Ανταγωνισμός

ΤηλεφόρτωσηPDF - 537.5 KB

EMPL

Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Ένταξη

ΤηλεφόρτωσηPDF - 404.7 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 467.9 KB

ENER

Ενέργεια

ΤηλεφόρτωσηPDF - 514.1 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 416.9 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 540.3 KB

ENV

Περιβάλλον

ΤηλεφόρτωσηPDF - 367.9 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 350.5 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 419.1 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 390.6 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 306.9 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 370.1 KB

ENV/GROW

Περιβάλλον/Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

ΤηλεφόρτωσηPDF - 356.9 KB

FISMA

Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών

ΤηλεφόρτωσηPDF - 417.3 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 401.7 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 458.7 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 345.7 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 493.2 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 499.2 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 509.5 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 439.9 KB

GROW

Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

ΤηλεφόρτωσηPDF - 390.9 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 406.2 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 676.5 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 337.8 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 660.8 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 746.3 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 315.6 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 335.7 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 413.7 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 453.6 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 387.1 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 363.4 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 380.5 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 408.2 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 399 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 328.3 KB

HR

ΤηλεφόρτωσηPDF - 406.5 KB

JUST

Δικαιοσύνη και Καταναλωτές

ΤηλεφόρτωσηPDF - 317.6 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 450.5 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 438.2 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 525.3 KB

JUST/MOVE

Δικαιοσύνη και Καταναλωτές / Κινητικότητα και Μεταφορές

ΤηλεφόρτωσηPDF - 432.9 KB

MARE

Θαλάσσια Πολιτική και Αλιεία

ΤηλεφόρτωσηPDF - 401.9 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 621.7 KB

MOVE

Κινητικότητα και Μεταφορές

ΤηλεφόρτωσηPDF - 631.5 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 338 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 439.8 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 364.1 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 428.3 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 312.6 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 336.7 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 335.8 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 392.9 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 439.5 KB

SANTE

Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων

ΤηλεφόρτωσηPDF - 408.9 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 898.9 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 317.8 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 518.3 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 375.5 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 575.1 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 403.2 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 508 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 297 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 349 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 322.8 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 314.1 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 355.7 KB