Denne webside om forhandlinger i henhold til artikel 50 bliver ikke længere ajourført. Opdateringer af nedenstående meddelelser, der vedrører , overgangsperioden og udtrædelsesaftalen mellem EU og Storbritannien, offentliggøres på følgende side af det nye brexitwebsite: Vi forbereder afslutningen af overgangsperioden

Klik her for at få information om det fremtidige partnerskab mellem EU og Storbritannien.

Den 29. oktober 2019 besluttede Det Europæiske Råd (artikel 50) efter aftale med Storbritannien at forlænge den periode på to år, som er fastsat i artikel 50, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union, til den 31. januar 2020. I forlængelse af denne afgørelse og indtil videre skal enhver henvisning i de dokumenter, der er offentliggjort på denne side, til den 30. marts 2019 kl. 00.00 (centraleuropæisk tid), den 13. april 2019 kl. 00.00 (centraleuropæisk tid) eller den 1. november 2019 kl. 00.00 (centraleuropæisk tid) som datoen for Storbritanniens udtræden af EU i stedet forstås som en henvisning til den 1. februar 2020 kl. 00.00 (centraleuropæisk tid).
Hvis parterne i udtrædelsesaftalen gennemfører deres respektive ratifikationsprocedurer og underretter depositaren om afslutningen af disse procedurer i november 2019, i december 2019 eller i januar 2020, træder udtrædelsesaftalen i kraft henholdsvis:
– den 1. december 2019 eller
– den 1. januar 2020 eller
– den 1. februar 2020.

Læs mere om Brexit-forberedelsesmeddelelserne

Abonnér på e-mailopdateringer

KLIMA

Klimaindsats

DownloadPDF - 153.5 KB
DownloadPDF - 230.9 KB
DownloadPDF - 156.5 KB
DownloadPDF - 65.9 KB

CNECT

Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi

DownloadPDF - 38.2 KB
DownloadPDF - 52.2 KB
DownloadPDF - 63.6 KB
DownloadPDF - 42.3 KB
DownloadPDF - 35.7 KB
DownloadPDF - 52.4 KB
DownloadPDF - 148 KB
DownloadPDF - 178.3 KB

COMP

Konkurrence

DownloadPDF - 289.9 KB

EMPL

Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

DownloadPDF - 164.8 KB
DownloadPDF - 235.7 KB

ENER

Energi

DownloadPDF - 257 KB
DownloadPDF - 151.1 KB
DownloadPDF - 284.4 KB

ENV

Miljø

DownloadPDF - 150.7 KB
DownloadPDF - 170.4 KB
DownloadPDF - 163.6 KB
DownloadPDF - 51.8 KB
DownloadPDF - 51.9 KB
DownloadPDF - 109.3 KB

ENV/GROW

Miljø/Det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV'er

DownloadPDF - 65.6 KB

FISMA

Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen

DownloadPDF - 58.8 KB
DownloadPDF - 155 KB
DownloadPDF - 283.9 KB
DownloadPDF - 170.5 KB
DownloadPDF - 259.4 KB
DownloadPDF - 163.9 KB
DownloadPDF - 218.5 KB
DownloadPDF - 244.7 KB

GROW

Det Indre Marked, Industri, Iværksætteri og SMV'er

DownloadPDF - 43.3 KB
DownloadPDF - 48.6 KB
DownloadPDF - 511.2 KB
DownloadPDF - 65.8 KB
DownloadPDF - 415.6 KB
DownloadPDF - 473.3 KB
DownloadPDF - 51 KB
DownloadPDF - 67.3 KB
DownloadPDF - 63.6 KB
DownloadPDF - 194.1 KB
DownloadPDF - 145.5 KB
DownloadPDF - 37.9 KB
DownloadPDF - 55.5 KB
DownloadPDF - 167 KB
DownloadPDF - 210.8 KB
DownloadPDF - 52.1 KB

HR

DownloadPDF - 136.3 KB

JUST

Retlige Anliggender og Forbrugere

DownloadPDF - 49.8 KB
DownloadPDF - 276.1 KB
DownloadPDF - 328.2 KB
DownloadPDF - 231.7 KB

JUST/MOVE

Retlige Anliggender og Forbrugere/Mobilitet og Transport

DownloadPDF - 155.3 KB

MARE

Maritime Anliggender og Fiskeri

DownloadPDF - 51.5 KB
DownloadPDF - 413.3 KB

MOVE

Mobilitet og Transport

DownloadPDF - 285.3 KB
DownloadPDF - 68.8 KB
DownloadPDF - 174.9 KB
DownloadPDF - 191.4 KB
DownloadPDF - 78.2 KB
DownloadPDF - 47.6 KB
DownloadPDF - 168.7 KB
DownloadPDF - 64.2 KB
DownloadPDF - 122.9 KB
DownloadPDF - 247.5 KB

SANTE

Sundhed og Fødevaresikkerhed

DownloadPDF - 164.3 KB
DownloadPDF - 608.8 KB
DownloadPDF - 32.9 KB
DownloadPDF - 327 KB
DownloadPDF - 135.7 KB
DownloadPDF - 385.5 KB
DownloadPDF - 150.4 KB
DownloadPDF - 256.1 KB
DownloadPDF - 32.2 KB
DownloadPDF - 33.6 KB
DownloadPDF - 153.2 KB
DownloadPDF - 49.9 KB
DownloadPDF - 174.8 KB
DownloadPDF - 42.4 KB
DownloadPDF - 56.5 KB
DownloadPDF - 33.5 KB