Предупредително съобщение:

Тази уебстраница за преговорите по член 50 вече не се актуализира. С оглед на преходния период и Споразумението за оттегляне между ЕС и Обединеното кралство актуализациите на известията по-долу се публикуват на следната страница от новия специален уебсайт: Подготовка за края на преходния период

За информация за преговорите по бъдещото партньорство между Европейския съюз и Обединеното кралство, моля, щракнете тук.

На 29 октомври 2019 г. Европейският съвет (член 50) реши в съгласие с Обединеното кралство да удължи до 31 януари 2020 г. двегодишния срок, предвиден в член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз. Вследствие на това решение и докато не бъде решено друго, в документите, публикувани на тази страница, всяко посочване на 30 март 2019 г., 13 април 2019 г. или 1 ноември 2019 г. 00:00 часа централноевропейско време като датата на оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз трябва да се чете като посочване на 1 февруари 2020 г. 00:00 часа централноевропейско време.
В случай че страните по споразумението за оттегляне приключат съответните процедури по ратификация и уведомят депозитаря за приключването на тези процедури през ноември 2019 г., декември 2019 г. или януари 2020 г., споразумението за оттегляне ще влезе в сила съответно на:
– 1 декември 2019 г.,
– 1 януари 2020 г. или
– 1 февруари 2020 г.

Прочетете повече за известията за подготвеност във връзка с излизането на Обединеното кралство от ЕС

Абонирайте се за известия по електронната поща

CLIMA

Действия в областта на климата

СвалиPDF - 391.2 KB
СвалиPDF - 475.1 KB
СвалиPDF - 416.4 KB
СвалиPDF - 426.8 KB

CNECT

Съобщителни мрежи, съдържание и технологии

СвалиPDF - 380 KB
СвалиPDF - 390.3 KB
СвалиPDF - 352.6 KB
СвалиPDF - 313.8 KB
СвалиPDF - 304.1 KB
СвалиPDF - 319.2 KB
СвалиPDF - 391.7 KB
СвалиPDF - 368 KB

COMP

Конкуренция

СвалиPDF - 542 KB

EMPL

Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване

СвалиPDF - 409.6 KB
СвалиPDF - 445.5 KB

ENER

Енергетика

СвалиPDF - 516.4 KB
СвалиPDF - 480 KB
СвалиPDF - 548.6 KB

ENV

Околна среда

СвалиPDF - 369.9 KB
СвалиPDF - 349.7 KB
СвалиPDF - 423 KB
СвалиPDF - 392.1 KB
СвалиPDF - 311.3 KB
СвалиPDF - 367.2 KB

ENV/GROW

Околна среда / Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП

СвалиPDF - 440 KB

FISMA

Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари

СвалиPDF - 423.4 KB
СвалиPDF - 395.8 KB
СвалиPDF - 460.2 KB
СвалиPDF - 343 KB
СвалиPDF - 438.1 KB
СвалиPDF - 338.7 KB
СвалиPDF - 494.2 KB
СвалиPDF - 513.9 KB

GROW

Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП

СвалиPDF - 400.6 KB
СвалиPDF - 414.5 KB
СвалиPDF - 769.4 KB
СвалиPDF - 339.2 KB
СвалиPDF - 524.9 KB
СвалиPDF - 678.4 KB
СвалиPDF - 319.1 KB
СвалиPDF - 338.5 KB
СвалиPDF - 418.4 KB
СвалиPDF - 458.2 KB
СвалиPDF - 389.7 KB
СвалиPDF - 366.7 KB
СвалиPDF - 382.8 KB
СвалиPDF - 409.6 KB
СвалиPDF - 407.4 KB
СвалиPDF - 326.3 KB

HR

СвалиPDF - 405.7 KB

JUST

Правосъдие и потребители

СвалиPDF - 324.5 KB
СвалиPDF - 458.9 KB
СвалиPDF - 516.5 KB
СвалиPDF - 537.1 KB

JUST/MOVE

Правосъдие и потребители / Мобилност и транспорт

СвалиPDF - 435.9 KB

MARE

Морско дело и рибарство

СвалиPDF - 408.5 KB
СвалиPDF - 636.5 KB

MOVE

Мобилност и транспорт

СвалиPDF - 516.5 KB
СвалиPDF - 344.5 KB
СвалиPDF - 449.1 KB
СвалиPDF - 368.1 KB
СвалиPDF - 432.4 KB
СвалиPDF - 317 KB
СвалиPDF - 338.1 KB
СвалиPDF - 338.3 KB
СвалиPDF - 400.3 KB
СвалиPDF - 445.6 KB

SANTE

Здравеопазване и безопасност на храните

СвалиPDF - 405.8 KB
СвалиPDF - 732.3 KB
СвалиPDF - 319 KB
СвалиPDF - 517.6 KB
СвалиPDF - 300 KB
СвалиPDF - 576.8 KB
СвалиPDF - 408.9 KB
СвалиPDF - 523 KB
СвалиPDF - 380.3 KB
СвалиPDF - 370.4 KB
СвалиPDF - 324.8 KB
СвалиPDF - 395 KB
СвалиPDF - 361.7 KB
СвалиPDF - 390.8 KB