На 11 април 2019 г. Европейският съвет (член 50) реши в съгласие с Обединеното кралство да удължи до 31 октомври 2019 г. двегодишния срок, предвиден в член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз. Вследствие на това решение и докато не бъде решено друго, в документите, публикувани на тази страница, всяко посочване на 30 март 2019 г. 00:00 часа централноевропейско време или 13 април 2019 г. 00:00 часа централноевропейско време като датата на оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз трябва да се чете като посочване на 1 ноември 2019 г. 00:00 часа централноевропейско време като датата на оттегляне.

Ако Обединеното кралство ратифицира споразумението за оттегляне преди 31 октомври 2019 г., оттеглянето ще се състои в първия ден от месеца, следващ месеца, в който са приключили процедурите по ратификация.

Прочетете повече за известията за подготвеност във връзка с излизането на Обединеното кралство от ЕС

Абонирайте се за известия по електронната поща

CLIMA

Действия в областта на климата

СвалиPDF - 391.2 KB

СвалиPDF - 475.1 KB

СвалиPDF - 416.4 KB

СвалиPDF - 426.8 KB

CNECT

Съобщителни мрежи, съдържание и технологии

СвалиPDF - 380 KB

СвалиPDF - 390.3 KB

СвалиPDF - 352.6 KB

СвалиPDF - 313.8 KB

СвалиPDF - 304.1 KB

СвалиPDF - 319.2 KB

СвалиPDF - 148.3 KB

СвалиPDF - 362.5 KB

COMP

Конкуренция

СвалиPDF - 542 KB

EMPL

Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване

СвалиPDF - 409.6 KB

СвалиPDF - 337.7 KB

ENER

Енергетика

СвалиPDF - 516.4 KB

СвалиPDF - 480 KB

СвалиPDF - 548.6 KB

ENV

Околна среда

СвалиPDF - 369.9 KB

СвалиPDF - 349.7 KB

СвалиPDF - 301.1 KB

СвалиPDF - 392.1 KB

СвалиPDF - 311.3 KB

СвалиPDF - 367.2 KB

ENV/GROW

Околна среда / Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП

СвалиPDF - 440 KB

FISMA

Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари

СвалиPDF - 423.4 KB

СвалиPDF - 395.8 KB

СвалиPDF - 460.2 KB

СвалиPDF - 343 KB

СвалиPDF - 438.1 KB

СвалиPDF - 338.7 KB

СвалиPDF - 494.2 KB

СвалиPDF - 513.9 KB

GROW

Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП

СвалиPDF - 400.6 KB

СвалиPDF - 414.5 KB

СвалиPDF - 769.4 KB

СвалиPDF - 339.2 KB

СвалиPDF - 524.9 KB

СвалиPDF - 678.4 KB

СвалиPDF - 319.1 KB

СвалиPDF - 338.5 KB

СвалиPDF - 418.4 KB

СвалиPDF - 458.2 KB

СвалиPDF - 383.8 KB

СвалиPDF - 366.7 KB

СвалиPDF - 382.8 KB

СвалиPDF - 240.6 KB

СвалиPDF - 407.4 KB

СвалиPDF - 155 KB

HR

СвалиPDF - 405.7 KB

JUST

Правосъдие и потребители

СвалиPDF - 324.5 KB

СвалиPDF - 262.7 KB

СвалиPDF - 516.5 KB

СвалиPDF - 537.1 KB

JUST/MOVE

Правосъдие и потребители / Мобилност и транспорт

СвалиPDF - 435.9 KB

MARE

Морско дело и рибарство

СвалиPDF - 408.5 KB

MOVE

Мобилност и транспорт

СвалиPDF - 342.3 KB

СвалиPDF - 344.5 KB

СвалиPDF - 449.1 KB

СвалиPDF - 368.1 KB

СвалиPDF - 432.4 KB

СвалиPDF - 317 KB

СвалиPDF - 338.1 KB

СвалиPDF - 338.3 KB

SANTE

Здравеопазване и безопасност на храните

СвалиPDF - 405.8 KB

СвалиPDF - 732.3 KB

СвалиPDF - 319 KB

СвалиPDF - 517.6 KB

СвалиPDF - 300 KB

СвалиPDF - 576.8 KB

СвалиPDF - 408.9 KB

СвалиPDF - 523 KB

СвалиPDF - 380.3 KB

СвалиPDF - 370.4 KB

СвалиPDF - 324.8 KB

СвалиPDF - 395 KB

СвалиPDF - 361.7 KB

СвалиPDF - 390.8 KB

СвалиPDF - 322.3 KB

СвалиPDF - 381.7 KB

СвалиPDF - 313.1 KB

СвалиPDF - 380.7 KB

СвалиPDF - 314.8 KB

SANTE/AGRI

Здравеопазване и безопасност на храните / Земеделие и развитие на селските райони

СвалиPDF - 515.6 KB

SG

Генерален секретариат

СвалиPDF - 310.9 KB

TRADE/TAXUD

Търговия / Данъчно облагане и митнически съюз

СвалиPDF - 335.7 KB