Den 11 april 2019 beslutade Europeiska rådet (art. 50) i samförstånd med Storbritannien att ytterligare förlänga den tvåårsperiod som föreskrivs i artikel 50.3 i EU-fördraget till den 31 oktober 2019. Därför ska alla hänvisningar i dokument på den här sidan till den 30 mars 2019 kl. 00.00 (centraleuropeisk tid) eller den 13 april 2019 kl. 00.00 (centraleuropeisk tid) som Storbritanniens utträdesdag från EU tolkas som den 1 november 2019 kl. 00.00 (centraleuropeisk tid.)

Om Storbritannien någon gång före den 31 oktober 2019 ratificerar utträdesavtalet lämnar landet EU den första dagen i efterföljande månad.

Ytterligare administrativa och tekniska förberedelser inför Storbritanniens utträde, meddelanden om förberedelser och beredskap samt de förberedelseseminarier som anordnas av rådets arbetsgrupp (artikel 50).

Prenumerera på mejl med uppdateringar

Europeiska kommissionens meddelanden

De sista förberedelserna inför Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen den 1 november 2019 – meddelande av den 4 september 2019

Lägesrapport om förberedelserna för beredskapsåtgärder inför Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen – meddelande av den 12 juni 2019

Konsekvenserna av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen utan avtal: unionens samordnade strategi – meddelande av den 10 april 2019

Förberedelser inför Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen den 30 mars 2019: genomförande av kommissionens beredskapsplan – meddelande av den 19 december 2018

Förberedelser inför Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen den 30 mars 2019: beredskapsplan – meddelande av den 13 november 2018

Förberedelser inför Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen den 30 mars 2019 – meddelande av den 19 juli 2018

Faktablad och vanliga frågor

Faktablad och vanliga frågor

Tekniska seminarier

Rådets arbetsgrupp (artikel 50) – förberedelseseminarier

Teknisk arbetsgrupp om riskhantering inom finansiella tjänster under perioden runt den 30 mars 2019