Op 11 april 2019 heeft de Europese Raad (artikel 50) in overeenstemming met het Verenigd Koninkrijk besloten de tweejarige termijn van artikel 50, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie te verlengen tot 31 oktober 2019. Als gevolg van dit besluit en tot nader order moet in alle op deze pagina gepubliceerde documenten elke verwijzing naar 30 maart 2019, 00.00 uur (MET), of 13 april 2019, 00.00 uur (MET), als datum voor de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie worden gelezen als een verwijzing naar 1 november 2019, 00.00 uur (MET).

Indien het Verenigd Koninkrijk het terugtrekkingsakkoord op enig moment vóór 31 oktober 2019 ratificeert, vindt de terugtrekking plaats op de eerste dag van de maand die volgt op de voltooiing van de ratificatieprocedures.

Aanvullende administratieve en technische werkzaamheden ter voorbereiding van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk, seminars van de werkgroep van de Raad (artikel 50), noodplannen en mededelingen.

Abonneren op updates per e-mail

Mededelingen van de Europese Commissie

Mededeling: Stand van zaken met betrekking tot de voorbereidingen voor noodmaatregelen voor de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (12 juni 2019)

Mededeling: De gevolgen opvangen van een terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie zonder akkoord: de gecoördineerde aanpak van de Unie (10 april 2019)

Mededeling: Voorbereidingen treffen voor de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op 30 maart 2019: Uitvoering van het noodplan van de Commissie (19 december 2018)

Mededeling: Voorbereidingen treffen voor de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op 30 maart 2019: een noodplan (13 november 2018)

Mededeling: Voorbereidingen treffen voor de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op 30 maart 2019 (19 juli 2018)

Factsheets en vragen en antwoorden

Factsheets en vragen en antwoorden

Technische seminars

Seminars van de werkgroep van de Raad (artikel 50)

Technische werkgroep voor risicobeheer op het gebied van financiële dienstverlening in de periode rond 30 maart 2019